Iskolánkban 31. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett tizenegyedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

Az idei évben rendezvényünkkel iskolánk alapításának 70 éves évfordulójához kapcsolódunk.

Mottó: „Belőle nőttem én mint fatörzsből gyönge ága” (Radnóti Miklós)

Egy helyhez való ragaszkodás, egy szellemi kötődés fontossága az iskolát is jelentheti, ám tágabban értelmezve minden kapcsolatra lehet ilyen módon tekinteni.

A vers- és prózamondó versenyünkre

  1. olyan műveket várunk, amelyek az előbbi mottó által megidézett kötődést fejezik ki.

(Lehet konkrét hely felidézése, de lehet egy személyhez fűződő kapcsolat is)

Kivétel az első kategóriában indulók köre: az 1-4. osztályban tanulók mesével nevezhetnek, mindenféle megkötés nélkül.

Ebben az évben is csatlakozunk a lehetőségekhez képest a VERSÜNNEP mozgalomhoz, a Versünnep Alapítvány kiírásához. Ennek értelmében a Versünnep Alapítvány biztosítja egy szakember delegálását a versmondók zsűrijébe. A versenyek nyertesei közül – a zsűri döntése alapján – az arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken is, a versünnep keretében.

  1. Vers- és prózamondás

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1–4. évfolyam – mesével kell nevezni, más megkötés nincs

Második korosztály: 5–8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam

Negyedik korosztály: felnőttek

A választott vers vagy próza egyetlen feltétele, hogy a fenti kiírásnak megfeleljen a szöveg.

  1. Népdaléneklés

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1–4. évfolyam

Második korosztály: 5–8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam

Műfaji kategóriák:

szólóének

énekegyüttes (3–10 fő)

Az énekesek egy 3–5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc.

  1. Esszéíró pályázat

Kiírásunk az általános iskola 7–8. évfolyamos és a középiskola 9–13. évfolyamos tanulóinak szól.

Válaszható feladat:

Játék a héttel vagy a hetvennel.

Olyan művek elemzését várjuk, amelyeknek szövegében vagy magában a műben szerepel vagy a 7, vagy a 70 számként.

Választható bármilyen alkotás bármelyik korból műfaji megkötés nélkül.

A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert!

Formai követelmények: 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve kérjük. Továbbá a hagyományos hivatkozási elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.

  1. Rajzpályázat

Életkori kategóriák:

I. 5-8. osztály

II. 9-12. évfolyam

A pályázat témája:

I-II. kategória: Radnóti Miklós: Nem tudhatom… című verséhez kapcsolódó illusztráció készítése.

A munkákat az általános iskolásoktól A4-es, középiskolásoktól A4-es vagy A3-as méretben

várjuk.

Egy tanuló egy munkával pályázhat.  Az alkotások technikája tetszőleges.

A munkák hátoldalára kérjük nyomtatott betűkkel írják rá az alkotó diák nevét, osztályát, az

iskola nevét és címét, és a felkészítő tanár nevét!

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.

Időpontja: 2024. január 26. 15 óra

Jelentkezési határidő: 2024. január 15. (hétfő)

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje: 2024. január 15. (hétfő)

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni ímélben vagy postán:

titkarsag@szig-dujv.hu, 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A vagy hutvagner.eva@gmail.com.

Jelentkezni levélben, ímélben (titkarsag@szig-dujv.hu, hutvagner.eva@gmail.com vagy az iskola telefonszámán is lehet: +36-25-411-702.

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség!

Dunaújváros, 2023. november 15.

Kratzmajer Zoltán- igazgató
Hutvágnerné Róth Éva – munkaközösség-vezető