Kedves leendő “kisgimis” tanulók!

Túl vagyunk a felvételi eljárás írásbeli részén, és tudjuk az eredményeket is. Mindenkinek gratulálunk, aki megmérettette magát. A továbbiakban néhány fontos információt osztunk meg Veletek és szüleitekkel a felvételi további teendőiről.

Nektek, 4. évfolyamos diákoknak egyénileg kell jelentkezni a Széchenyi gimnázium 5. évfolyamára. Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program, egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat.

A felület használatáról és a felület elérhetőségéről: Az egyéni jelentkezés menete a 2023/2024. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során című cikkben tájékozódhattok.

A felvételi lapok a következők:

  • Jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.
  • Tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

FONTOS:

  • A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat,
  • valamint az értékelő lap másolatát és a
  • 4. osztályos félévi értesítő (bizonyítvány) másolatát

kell beküldeni a lapokon szereplő címre: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A.

A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje:

2024. február 21.

Link az elektronikus jelentkezési felülethez:

 kifir2.kir.hu/JellapKitolto/egyeni

A felvételi lapok aláírásáról részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpontban.

A tájékoztató részletesen ismerteti az aláírással kapcsolatos tudnivalókat. A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Jelentkezzetek! Várunk Benneteket.

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium  tanárai és diákjai