Itt az oldal eleje
SzIG | Cikkek, beszámolók

Drámás témahét a gimiben

Iskolánkban 2019. október 14–17. között került megrendezésre a „Drámás témahét”: színház, előadások, múzeumlátogatás, közös játék, szakmai nap.

1. nap – TIE

A drámás témahét első rendezvényeként egy TIE előadáson vettek részt a 9. a és 9. e osztályok tanulói az iskola társalgójában. A játszók és alkotók a győri RÉV színház tagjai voltak. A Kalapos Éva regénye alapján készült előadást a társulat már két éve játssza nagy sikerrel. Nem véletlenül, hiszen a darabban napjaink egyik aktuális problémáját dolgoztatják fel a 9-10-es diákokkal egy közös játék keretében. A résztvevők véleménye alapján elmondható, hogy nagyon élvezték az előadást, erős érzelmi hatással volt rájuk a színészi munka. Érdekesnek találták a témát is, hiszen ebben élnek.

Két drámainstruktor hallgató látogatott hozzánk, hogy az ez évi színjátszók számára tartsanak egynapos foglalkozást az összeszokás, egymás jobb megismerése jegyében. Nagy örömünkre szolgált, hogy az egyik foglalkozásvezető iskolánk tanulója volt. A délelőtti és délutáni foglalkozásokon nagy élvezettel vettek részt a színjátszók. Ahogy fogalmaztak, sokat tanultak egymástól és egymásról, remek napot töltöttek együtt.

2. nap – Látogatás a Bajor Gizi Színészmúzeumban

Ismerkedésünket a színház világával a Bajor Gizi Színészmúzeumban folytattuk. A budai villában berendezett múzeum állandó kiállítása is érdekes, de az időszakos kiállítás színháztörténeti jelentőséggel bírt. A múzeumpedagógiai foglalkozás előkészítette a következő napi versenyünket, a Vízkereszt előadását.

3. nap – Az előadások délutánja

A témahét keretében csapatversenyt hirdettünk. A kiírás szerint 5-6 fős csapatokat vártunk. A csapatok egy rövid megnyitó után kezdtek a munkához, a próbához. Összesen 9 csapat jelentkezett, 5-6 fővel, ketten Székesfehérvárról, a többiek dunaújvárosiak voltak. A Shakespeare-darabot Nádasdy Ádám fordításában használtuk.

9 szituációt alkottunk a darabból. Egy ilyen eljátszandó helyzetmeghatározás a 9-ből: A Herceg boldogtalan szerelme Olívia iránt. Illiria hercege reménytelenül szerelmes Olíviába, de ő visszautasítja minden közeledését. Hiába küld ajándékokat, követeket, semmi nem hatja meg hölgye szívét. Eközben a herceg sokat epekedik otthon, sajnálja magát, sokszor hallgat szerelmes dalokat. A történet elején felfogadja Violát - aki fiúnak öltözve a kedvence lesz-, s Orsino követeként többször is megfordul Olíviánál. Javasolt jelenetek és szereplők: I. felvonás 1. és 4. szín, II. felvonás 4. szín, Herceg, a Herceg követei és szolgái, pl. Valentino, Viola mint cesario, Feste, Curio. A 9 jelenetet aztán a szabályok szerint másfél óra felkészülés után kellett bemutatni 5-10 percben. A díjazás a városi színház segítségével történt.

4. nap – Szakmai nap tanárok számára

Ezen a napon először egy zárt körű rendezvényre került sor, csak a tantestület tagjai vehettek részt rajta. A drámafoglalkozások nemcsak gyerekek vagy diákok számára hasznosak, hanem a felnőttek számára is.

A délután második felében egy drámatanárok, osztályfőnökök, érdeklődők számára rendezett előadás, ismertető zajlott. A megye több településéről jöttek el az érdeklődők, hogy meghallgassák a Színművészeti Egyetemmel közös programunk eredményeit.

Két évvel ezelőtt kötöttünk szerződést a Színművészeti Egyetemmel, hogy az elindított és az általuk támogatott módszertani megújító programban részt veszünk. Ennek keretében a SZEMKÖZT nevet kapott modulcsoportokból álló programot próbáltuk ki. Ennek a bemutatása történt a közel két órás foglalkozás keretében.

/