Itt az oldal eleje
SzIG | A Gimiről | Bemutatkozunk

Bemutatjuk iskolánkat

A gimnázium bejárata

Iskolánk általános műveltséget megalapozó, felsőfokú tanulmányokra előkészítő oktatást nyújt.

A gimnáziumban négy- és nyolcosztályos képzés folyik, összesen húsz osztállyal. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás eredményeire építve elmélyítse az ismeretek rendszerét, formálja a fiatalok erkölcsi arculatát, fejlessze intellektuális képességeiket.

Általános tantervű és tagozatos tanulócsoportokat indítunk. Ez utóbbiak az adott tantárgyat az első két évben nagyobb óraszámban tanulják, minden másban azonosak az általános tantervűekkel. A 11-12. évfolyamon diákjaink – az első két év tagozatától függetlenül – szinte minden tantárgyból az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokba járhatnak.

Tagozataink

  • matematika-fizika tagozat
  • humán (magyar nyelv, irodalom, történelem) tagozat
  • angol nyelvi tagozat
  • német nyelvi tagozat
  • informatika tagozat