bejegyezte: Szig Rendszergazda | Comments

2013/2014-es tanév

2013/2014

A közösségi szolgálat a 2013 2014-es tanévben is az egyik legnagyobb folyamatos szervezést igénylő feladat volt. 210 tanuló szolgálatát kellett megszervezni (tanulónként legalább 20 óra tervezett teljesítéssel). A következő felosztásban (terület/tanár) irányítottuk:

Iskolai vezető, főkoordinátor: Szücsné Dr. Harkó Enikő

A 2013-14-es tanévben a következő fő- és alterületeket nevezte meg az iskola:

1. Esélyegyenlőségért közösségi szolgálat (szociális; jótékonysági)
Felelős: Csathóné Zágoni Nóra; Pocsai Mária; Szabados Erika

 • Jószolgálati Otthon /Csathóné Zágoni Nóra
 • Idősek Otthona /Csathóné Zágoni Nóra
 • Zene Mindenkiért Egyesület – Parafónia zenekar /Pocsai Mária
 • Családsegítő /Szabados Erika
 • Útkereső … /Szabados Erika

2. Iskoláért (tanulótársaimért) közösségi szolgálat (oktatási)
Felelős: Rohonczi István, Kitczák Magdolna

 • Iskolaszépítés, dekoráció /Rohonczi István
 • Tanulói korrepetálás /Kitczák Magdolna

3. Kulturális közösségi szolgálat
Felelős: Süveges Zoltán, Kitczák Magdolna; Szabados Erika; Rohonczi István

 • Könyvtári szolgálat /Süveges Zoltán
 • Múzeumi szolgálat /Rohonczi István
 • Iskolai rendezvényekhez kötődő szolgálat /Kitczák Magdolna
 • Tárlatok, kiállításokhoz kötődő szolgálat /Rohonczi István

4. A sporthoz kötődő és a katasztrófavédelem területén teljesíthető közösségi szolgálat; környezet- és természetvédelmi szolgálat
Süveges Zoltán

 • Tűzoltóság; katasztrófavédelem
 • Sportversenyek kapcsán segítségadás

5. Egyéb: egyéni segítségnyújtás
Felelős: Csathóné Zágoni Nóra

A teljesített órák száma

 •  9. évfolyam: 2540
 • 10. évfolyam: 3483

Összesen: 6023 óra