Osztályozó vizsgák követelményei

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Francia nyelv

Német nyelv

Az orosz nyelv

/2020-2021-es tanévtől/

Biológia

Fizika

Földrajz

Informatika

Kémia

Társadalomismeret

Egészségtan

Ének-zene

Mozgókép- és médiaismeret

Rajz és vizuális kultúra

Technika

Természetismeret