Tagozataink

Induló képzési formák

Négy évfolyamos gimnázium

3 osztályt indítunk.

0001 – általános tagozat
gimnáziumi kerettanterv. ( 32 fő )
Kísérlet (Természettudományos alapozást biztosítunk a délutáni sávban csoport szinten. )

0003 matematika és fizika tagozat
gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszámú oktatás matematika és fizika tantárgyakból. ( 16 fő )

0004 – angol tagozat
gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyakból. ( 32 fő )

0006 – humán tagozat
gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalom, és történelem tantárgyakból. ( 16 fő )

Választható nyelvek (kettő kötelező) a négy évfolyamos képzésben:
angol, francia, német, orosz.

Nyolc évfolyamos gimnázium

1 osztályt indítunk.

0002 – 8 évfolyamos gimnázium
gimnáziumi kerettanterv. ( 32 fő )

Választható nyelvek a nyolc évfolyamos képzésben:
– az ötödik évfolyamon angol,
– a kilencedik évfolyamtól német, francia, orosz

Felvételi követelmények

Minden jelentkezőnek meg kell írnia a központi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából. Az angol nyelvi emelt óraszámú képzésre jelentkezőknek szóbeli vizsgát is kell tenniük.

A felvételi pontok a hozott pontokból – melyet a tanulmányi eredményekből számítunk – és a központi írásbeli felvételi vizsga pontjaiból tevődnek össze.

Négy évfolyamos képzés

Minden négy évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie. Az angol nyelvi emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek szóbeli vizsgát is kell tenniük angol nyelvből. (A pontos beosztásról értesítjük az általános iskolákat.) A szóbeli felvételi vizsga anyaga az általános iskolai tantervre épül.

Amennyiben a tanuló nem nálunk írja meg a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a felvételi jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Az ez irántikérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani , a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A felvételizők tanulmányi eredményeit a hatodik, hetedik év végi és a nyolcadikos félévi jegyek alapján határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk (ha van az említett évfolyamokon).

A felvételi pontszám meghatározása:
  • Általános tagozat esetén 50 % a tanulmányi eredmény és 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye,
  • Matematika és fizika tagozat esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 25 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga eredménye és 50 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye,
  • Angol tagozat esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye és 25 % a szóbeli angol vizsga eredménye,
  • Magyar nyelv, irodalom és történelem – Humán – tagozat esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga eredménye és 25 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye.

A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli vizsga eredmény rangsorol.

Nyolc évfolyamos képzés

Minden nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie.

Amennyiben a tanuló nem nálunk írja meg a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a felvételi jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Az ez iránti kérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A felvételizők tanulmányi eredményeit a negyedikes félévi értesítő alapján határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk.

A felvételi pontszám meghatározása:
  • Nyolc évfolyamos – általános tantervű képzés esetén 20 % a tanulmányi eredmény és 80 % a központi írásbeli eredménye.

A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli eredménye rangsorol.

Sikeres felvételit kívánunk minden hozzánk jelentkező diáknak