Tagozataink

Induló képzési formák

Négy évfolyamos gimnázium

3 osztályt indítunk.

 • Egy osztály általános tantervű gimnáziumi képzés, tagozatkód: 0001
 • Fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú matematika és fizika oktatással, tagozatkód: 0003
 • Fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú angol nyelv oktatással, tagozatkód: 0004
 • Fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú német nyelv oktatással, tagozatkód: 0005
 • Fél osztály általános tantervű gimnáziumi képzés emelt óraszámú magyar nyelv, irodalom és történelem oktatással, tagozatkód: 0006

Nyolc évfolyamos gimnázium

1 osztályt indítunk.

 • Egy osztály általános tantervű gimnáziumi képzés, tagozatkód: 0002

Felvételi követelmények

Minden jelentkezőnek meg kell írnia a központi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából. Az angol nyelvi emelt óraszámú képzésre jelentkezőknek (0004-es kód) szóbeli vizsgát is kell tenniük.

A felvételi pontok a hozott pontokból – melyet a tanulmányi eredményekből számítunk – és a központi írásbeli felvételi vizsga pontjaiból tevődnek össze.

Négy évfolyamos képzés

Minden négy évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie. Az angol nyelvi emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek szóbeli vizsgát is kell tenniük angol nyelvből. (A pontos beosztásról értesítjük az általános iskolákat.) A szóbeli felvételi vizsga anyaga az általános iskolai tantervre épül.

Amennyiben a tanuló nem nálunk írja meg a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a felvételi jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Az ez irántikérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani , a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A felvételizők tanulmányi eredményeit a hatodik, hetedik év végi és a nyolcadikos félévi jegyek alapján határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk (ha van az említett évfolyamokon).

A felvételi pontszám meghatározása:
 • a 0001, 0005 kódok esetén 50 % a tanulmányi eredmény és 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye,
 • a 0003 kód esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 25 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga eredménye és 50 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye,
 • a 0004 kód esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye és 25 % a szóbeli angol vizsga eredménye,
 • a 0006 kód esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga eredménye és 25 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye.

A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli vizsga eredmény rangsorol.

Nyolc évfolyamos képzés

Minden nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie.

Amennyiben a tanuló nem nálunk írja meg a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a felvételi jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Az eziránti kérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A felvételizők tanulmányi eredményeit a negyedikes félévi értesítő alapján határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk.

A felvételi pontszám meghatározása:
 • a 0002 kód esetén 20 % a tanulmányi eredmény és 80 % a központi írásbeli eredménye.

A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli eredménye rangsorol.

A jelentkezési lap letölthető innen

Sikeres felvételit kívánunk minden hozzánk jelentkező diáknak