bejegyezte: admin |

Alapítvány

szigalapitvany

Adószám: 18481288-1-07
Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10400463 – 00008963 – 00000004

alapitvany@szig-dujv.hu

A Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma

letölthető adatlap 

1992-ben, egyik volt osztályunk 20 éves érettségi találkozóján határozták el az ott lévők, hogy az iskola munkáját segítő alapítványt hoznak létre. Tervükhöz megnyertek több vállalatot és magánszemélyt is. 1999-től alapítványunk közhasznú szervezetként működik.
Az alapítvány legfőbb bevételi forrását a személyi jövedelemadó 1 %-a jelenti, e helyen is szeretnénk köszönetet mondani érte a tisztelt adományozóknak, s kérni őket, jövőre is gondoljanak ránk, az itt tanuló gyerekekre.
Az alapítók céljainak megfelelően az alapítvány támogatja a sikeres C típusú nyelvvizsgát megszerző tanulóinkat, a négyévenkénti hajókirándulásokat, több nagyértékű eszközt (nyelvi labor, projektor stb.) kapott az iskola segítségükkel.

Alapító okirat

A Széchenyi István Gimnáziumban adományozott díjak

Dunaferr-díj

A Dunaferr Rt. és a Széchenyi István Gimnázium által alapított Dunaferr-díj azoknak a tanulóknak adható, akik a jövendő felvételi tárgyakból kiemelkedő eredményt értek el (matematika, fizika, magyar, történelem). Alkalmanként Dunaferr-díjat kaphat egy-egy pedagógus is, akinek folyamatos tehetséggondozó tevékenysége révén tanítványai rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el szakmai versenyeken. A kitüntetést a ballagási ünnepségen a Dunaferr Rt. képviselője adja át. A díjjal a Széchenyi István Iskolafejlesztési Alapítvány által adott pénzjutalom, emlékplakett és egy, a Dunaferr Rt. vezérigazgatója és a Széchenyi István Gimnázium igazgatója által aláírt oklevél jár.

Gimi díj

A Széchenyi István Gimnázium volt tanulói által alapított díjat az a végzős tanuló kaphatja, aki tanulmányi ideje alatt jó tanuló volt és valamilyen területen kimagasló eredményt ért el.A kitüntetést a ballagási ünnepségen az alapítók képviselője adja át. A díjjal pénzjutalom, emlékplakett és egy, az alapítók képviselője és a Széchenyi István Gimnázium igazgatója által aláírt oklevél jár.

Széchenyi-lánc

Az iskola szülői szervezete által alapított díjat olyan végzős tanuló kaphatja meg, aki a sport és/vagy kultúra területén odaadóan segítette az iskola törekvéseit, eredményeivel öregbítette az intézmény hírnevét, munkájával, hozzáállásával példaképként állítható fiatalabb diáktársai elé. A mérlegelésnél fontos szempont, hogy ezeket az eredményeket, teljesítményeket az iskola “színeiben” és az iskola érdekében érje el. A jelölttel szembeni további elvárás, hogy tanulmányi munkáját képességeihez mérten jó szorgalommal végezze a négy év során. A kitüntetést a ballagási ünnepségen az iskolai szülői szervezet képviselője adja át. A kitüntetés egy gravírozott medállal ellátott ezüst nyakláncból és egy méltató oklevélből áll.

Biológus Díj

A Trencséniné Berzai Zsuzsanna emlékére alapított díjat olyan végzős tanuló kaphatja, aki a biológia és/vagy környezetvédelem és/vagy egészségtan területén odaadóan segítette az iskola törekvéseit, vetélkedőkön, pályázatokon és versenyeken elért eredményeivel öregbítette az intézmény hírnevét, aki munkájával, hozzáállásával jó példaként állítható fiatalabb diáktársai elé. A jelöltekkel szembeni további elvárás, hogy tanulmányi munkájukat képességeikhez mérten jó szorgalommal végezzék az iskolában töltött éveik alatt. Egy tanévben általában egy Biológus Díj adható, azonban kivételes esetben, különös indok alapján ettől eltérhet a díjat odaítélő kuratórium. A kitüntetés egy ezüst emlékéremből, pénzjutalomból és egy az alapítók képviselője, valamint a Széchenyi István Gimnázium igazgatója által aláírt oklevélből áll.

DÍJAZOTTAK

Közhasznúságú jelentés 2013

Közhasznúságú jelentés 2012

 Közhasznúságú jelentés 2011

Közhasznúságú jelentés 2010

Közhasznúságú jelentés 2009

Közhasznúságú jelentés 2008

Közhasznúságú jelentés 2007

Közhasznúságú jelentés 2006

Közhasznúságú jelentés 2005

Közhasznúságú jelentés 2004

Közhasznúságú jelentés 2003