Iskolatörténet

gimikep

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE 

A Széchenyi István Gimnázium ebben a tanévben ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját, hiszen 1953-ban nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok számára. Az akkori sztálinvárosi reál gimnázium a Vasvári Pál Általános Iskola egyik szárnyában kezdte működését. A Dózsa György úton álló épületébe 1963-ban költözött, melyet 1992-ben tovább bővítettek.
Jelenleg a gimnáziumban négy- és nyolcosztályos képzés folyik, összesen húsz osztállyal. Indulnak általános tantervű (kódszáma: 01), illetve tagozatos csoportok. Ez utóbbiak az adott tantárgyat nagyobb óraszámban tanulják, minden másban azonosak az általános tantervűekkel. A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzés folyik. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás eredményeire építve elmélyítse az ismeretek rendszerét, formálja a fiatalok erkölcsi arculatát, fejlessze az intellektuális képességeiket.Matematika – fizika tagozaton (kódszáma: 03) a matematikát és a fizikát tanulják az első két évben nagyobb óraszámban. Az ide járók rendszeresen szép eredményeket érnek el a különböző tanulmányi versenyeken. Angol tagozaton az angolt, német tagozaton a német nyelvet tanulják emelt óraszámban a diákok. Jelentős részük eredményes „C” típusú nyelvvizsgát tesz harmadik vagy negyedik év folyamán, amely ma már elengedhetetlen feltétele a főiskolai, egyetemi diplomának. Mindezt iskolafejlesztési alapítványunk is támogatja. Humán tagozaton a magyar irodalom és a történelem a két kiemelt óraszámban tanult tantárgy, melyet elsősorban a bölcsészet iránt érdeklődők választanak. Meghirdetésre kerül a nyelvi előkészítő évfolyam, ahol heti 13 órában tanulják a diákok a választott idegen nyelvet, illetve 5 órában az informatikát. Ez a képzés öt évfolyamos. Eddig erre a képzési formára nem volt igény.
1992-től  iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztályban folyik nyolcosztályos képzés. Meghatározó igény mutatkozik iránta, az elmúlt években is folyamatosan túljelentkezéssel kellett számolnunk. Az ide jelentkezőknek is központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Célunk olyan nevelési-oktatási  program biztosítása, amely a nyolcéves képzési szakaszt egy egységként kezeli, belső csoportosítással megváltoztatja az alapozó képzés, a képességfejlesztés és a tudományos alapozás szerkezeti arányait, a mindenkori tananyagot maximálisan adaptálja a gyermeki személyiség fogadókészségéhez.  Iskolánk a felsőoktatásra való felkészítést a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tovább mélyíti az emelt szintű érettségi felkészítők meghirdetésével számos tantárgyból. A diákok a szerint választanak, hogy mely tantárgyakból szeretnének emelt szinten érettségizni középiskolai tanulmányaik befejezése után. Természetesen a gimnázium a tanulás mellett a művészetek, a sport megkedveltetését valamint a szabadidő helyes eltöltését is fontos feladatának tartja. Népszerű a Pro Cultura Intercisae díjjal kitüntetett énekkarunk, akik rendszeresen szerepelnek városi, megyei rendezvényeken. A Capella kórus a zene iránt érdeklődő kisgimiseket vonzza. Rendszeresen mutatkoznak be helyi vagy iskolánkban tanuló képzőművészek a gimnázium aulájában, a Szivacs galériában. Délutáni teaházainkban az irodalomtudományok iránt fogékony diákok színvonalas előadásokat hallgathatnak. Szinte havi rendszerességgel szerveződnek dunaújvárosi vagy budapesti színházlátogatások. Szívesen látogatjuk városunk intézményeit: az Intercisa Múzeumot, a Kortárs Művészeti Intézetet valamint a József Attila Könyvtárat.Szabadidős tevékenységünk fontos területe a sport. Iskolánk széles lehetőségeket kínál a mozgásra, testnevelés órákon illetve azokon kívül is. (kézilabda, floorball, sárkányhajózás, úszás, zenés gimnasztika, zoomba…)A Széchenyi gimnázium nagy hangsúlyt fektet a ta¬nulók, nyitottságának, szociális érzékenységének fejlesztésére. Meggyőződésünk, hogy a mai kor fiataljainak nagy szükségük van arra, hogy a magas színvonalú oktató tevékenység mellett az iskola a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő programokat, tevékenységeket is kínál¬jon számukra. Ennek szellemében igyekeztünk kialakítani az utóbbi években a szabadidős tevékenységeket, a diákönkormányzat által szervezett programokat.
Iskolánk diákönkormányzatának elsősorban az érdekképviselet a feladata, de emellett számtalan vidám programot szerveznek. Ezek közül a legnépszerűbb a gólyaavató; a Széchenyi-hét, melynek záró eseményei a diákigazgató választás és az ifjúsági nap; valamint az iskolakarácsony. Az iskolahéten kilencedikes tanulóink számot adhatnak arról is tudják-e ki volt iskolánk névadója gróf Széchenyi István.Néhány évvel ezelőtt rendeztük meg először a Fogd a kezem… című programunkat. Ezen a kulturális délutánon az iskola tanulói lépnek fel különböző műsorszámokkal. Az összegyűjtött adományokból segítettük a dévai gyermekotthonnak, játékokat gyűjtöttünk a kórház gyer¬mekosztályának vagy könyveket saját könyvtárunk bővítésére. Igyekeztünk a gyerekeknek megmutatni az elfogadás, a másik ember tiszteletének örömét. Csatlakoztunk mi is Szalay Kriszta művésznő felhívásához, és egy vidám Kapcsolda-napot rendeztünk a helyi kisegítő iskola és a Jószolgálati Otthon lakóinak részvételével. A program sikere után rögtön hozzá is láttunk egy Kapcsolda-kör kialakításához, melyhez olyan gyerekek csatlakozhatnak, akik szívesen részt vesznek rendszeresen is hasonló találkozásokon. A budapesti Parafónia zenekar tagjaival rendszeres a kapcsolatunk, idén szeptember 23-án várjuk őket Dunaújvárosba egy újabb feledhetetlen együttzenélésre.
Testvériskolai kapcsolatunk van a dortmundi Reynoldus und Schiller gimnáziummal, elsősorban németül tanuló diákjaink vesznek részt a cserelátogatásokon, amelyek remek lehetőségek a nyelv gyakorlására.
Tantestületünk nem csak a diákoktól követel meg magas színvonalat, mi magunk is igyekszünk haladni a korral, továbbképzéseken, konferenciákon veszünk részt. Smart referencia iskolaként a kollégák többsége használja a digitális tábla adta lehetőségeket.
Iskolánk alapítványa rendszeresen támogatja elképzeléseinket, programjainkat, tanulmányi versenyeken induló diákjainkat, melyhez elengedhetetlen a jelenlegi és volt Széchenyisek, szülők, partnerek szíves hozzájárulása. Örömmel fogadjuk az alma matert felkereső osztályaink, diákjaink vissza – visszatérését, hálás pillantásaikat, beszámolóikat valamint segítő szándékukat.

2003 – Jubileumi összeállítás – szig.pdf 

Az iskola igazgatói és igazgatóhelyettesei

 • 1953-1963
  Dr. Salgó Dezsőné – Jávor Lászlóné
 • 1963-1965
  Siklósi Pál – Hammerl Ferenc
 • 1965-1973
  Pifkó József – Hammerl Ferenc, Nagy Pálné, Barsi Tomaj
 • 1973-1981
  Hammerl Ferenc – Bognár Pál, Baky Ágnes, Abaffy Lászlóné, Bende László, Székelyi Sándor
 • 1981-2006
  Székelyi Sándor – Abaffy Lászlóné, Dr. Deák Mária, Kapásné Gavlik Zsuzsanna, Fábián István, Szmodics László, Trencséniné Berzai Zsuzsanna
  2006-2012
  Fábián István – Müllerné Ódor Marianna, Trencséniné Berzai Zsuzsanna, Szücsné Dr. Harkó Enikő
 • 2012-2013
  Szücsné Dr. Harkó Enikő – Müllerné Ódor Marianna, Dr. Gentischerné Dani Zita
 • 2013-2018
  Müllerné Ódor Marianna – Szücsné Dr. Harkó Enikő, Dr. Gentischerné Dani Zita
 • 2018-2019
  Dr. Gentischerné Dani Zita
  – Szücsné Dr. Harkó Enikő, Polányiné Boldog Katalin Márta
 • 2019-
  Kratzmajer Zoltán
   –  Szücsné Dr. Harkó Enikő, Dr. Gentischerné Dani Zita, Csathóné Zágoni Nóra