Iskolatörténet

gimikep

ISKOLÁNK TÖRTÉNETE 

A Széchenyi István Gimnázium ebben a tanévben ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját, hiszen 1953-ban nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok számára. Az akkori sztálinvárosi reál gimnázium a Vasvári Pál Általános Iskola egyik szárnyában kezdte működését. A Dózsa György úton álló épületébe 1963-ban költözött, melyet 1992-ben tovább bővítettek.
Jelenleg a gimnáziumban négy- és nyolcosztályos képzés folyik, összesen húsz osztállyal. Indulnak általános tantervű (kódszáma: 01), illetve tagozatos csoportok. Ez utóbbiak az adott tantárgyat nagyobb óraszámban tanulják, minden másban azonosak az általános tantervűekkel. A gimnáziumban általános műveltséget megalapozó, felsőoktatási tanulmányokra előkészítő képzés folyik. Célja, hogy az általános iskolai nevelés és oktatás eredményeire építve elmélyítse az ismeretek rendszerét, formálja a fiatalok erkölcsi arculatát, fejlessze az intellektuális képességeiket.Matematika – fizika tagozaton (kódszáma: 03) a matematikát és a fizikát tanulják az első két évben nagyobb óraszámban. Az ide járók rendszeresen szép eredményeket érnek el a különböző tanulmányi versenyeken. Angol tagozaton az angolt, német tagozaton a német nyelvet tanulják emelt óraszámban a diákok. Jelentős részük eredményes „C” típusú nyelvvizsgát tesz harmadik vagy negyedik év folyamán, amely ma már elengedhetetlen feltétele a főiskolai, egyetemi diplomának. Mindezt iskolafejlesztési alapítványunk is támogatja. Humán tagozaton a magyar irodalom és a történelem a két kiemelt óraszámban tanult tantárgy, melyet elsősorban a bölcsészet iránt érdeklődők választanak. Meghirdetésre kerül a nyelvi előkészítő évfolyam, ahol heti 13 órában tanulják a diákok a választott idegen nyelvet, illetve 5 órában az informatikát. Ez a képzés öt évfolyamos. Eddig erre a képzési formára nem volt igény.
1992-től  iskolánkban évfolyamonként egy-egy osztályban folyik nyolcosztályos képzés. Meghatározó igény mutatkozik iránta, az elmúlt években is folyamatosan túljelentkezéssel kellett számolnunk. Az ide jelentkezőknek is központi írásbeli vizsgát kell tenniük magyar nyelv és matematika tantárgyakból. Célunk olyan nevelési-oktatási  program biztosítása, amely a nyolcéves képzési szakaszt egy egységként kezeli, belső csoportosítással megváltoztatja az alapozó képzés, a képességfejlesztés és a tudományos alapozás szerkezeti arányait, a mindenkori tananyagot maximálisan adaptálja a gyermeki személyiség fogadókészségéhez.  Iskolánk a felsőoktatásra való felkészítést a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tovább mélyíti az emelt szintű érettségi felkészítők meghirdetésével számos tantárgyból. A diákok a szerint választanak, hogy mely tantárgyakból szeretnének emelt szinten érettségizni középiskolai tanulmányaik befejezése után. Természetesen a gimnázium a tanulás mellett a művészetek, a sport megkedveltetését valamint a szabadidő helyes eltöltését is fontos feladatának tartja. Népszerű a Pro Cultura Intercisae díjjal kitüntetett énekkarunk, akik rendszeresen szerepelnek városi, megyei rendezvényeken. A Capella kórus a zene iránt érdeklődő kisgimiseket vonzza. Rendszeresen mutatkoznak be helyi vagy iskolánkban tanuló képzőművészek a gimnázium aulájában, a Szivacs galériában. Délutáni teaházainkban az irodalomtudományok iránt fogékony diákok színvonalas előadásokat hallgathatnak. Szinte havi rendszerességgel szerveződnek dunaújvárosi vagy budapesti színházlátogatások. Szívesen látogatjuk városunk intézményeit: az Intercisa Múzeumot, a Kortárs Művészeti Intézetet valamint a József Attila Könyvtárat.Szabadidős tevékenységünk fontos területe a sport. Iskolánk széles lehetőségeket kínál a mozgásra, testnevelés órákon illetve azokon kívül is. (kézilabda, floorball, sárkányhajózás, úszás, zenés gimnasztika, zoomba…)A Széchenyi gimnázium nagy hangsúlyt fektet a ta¬nulók, nyitottságának, szociális érzékenységének fejlesztésére. Meggyőződésünk, hogy a mai kor fiataljainak nagy szükségük van arra, hogy a magas színvonalú oktató tevékenység mellett az iskola a társadalmi szolidaritást, bizalmat fejlesztő programokat, tevékenységeket is kínál¬jon számukra. Ennek szellemében igyekeztünk kialakítani az utóbbi években a szabadidős tevékenységeket, a diákönkormányzat által szervezett programokat.
Iskolánk diákönkormányzatának elsősorban az érdekképviselet a feladata, de emellett számtalan vidám programot szerveznek. Ezek közül a legnépszerűbb a gólyaavató; a Széchenyi-hét, melynek záró eseményei a diákigazgató választás és az ifjúsági nap; valamint az iskolakarácsony. Az iskolahéten kilencedikes tanulóink számot adhatnak arról is tudják-e ki volt iskolánk névadója gróf Széchenyi István.Néhány évvel ezelőtt rendeztük meg először a Fogd a kezem… című programunkat. Ezen a kulturális délutánon az iskola tanulói lépnek fel különböző műsorszámokkal. Az összegyűjtött adományokból segítettük a dévai gyermekotthonnak, játékokat gyűjtöttünk a kórház gyer¬mekosztályának vagy könyveket saját könyvtárunk bővítésére. Igyekeztünk a gyerekeknek megmutatni az elfogadás, a másik ember tiszteletének örömét. Csatlakoztunk mi is Szalay Kriszta művésznő felhívásához, és egy vidám Kapcsolda-napot rendeztünk a helyi kisegítő iskola és a Jószolgálati Otthon lakóinak részvételével. A program sikere után rögtön hozzá is láttunk egy Kapcsolda-kör kialakításához, melyhez olyan gyerekek csatlakozhatnak, akik szívesen részt vesznek rendszeresen is hasonló találkozásokon. A budapesti Parafónia zenekar tagjaival rendszeres a kapcsolatunk, idén szeptember 23-án várjuk őket Dunaújvárosba egy újabb feledhetetlen együttzenélésre.
Testvériskolai kapcsolatunk van a dortmundi Reynoldus und Schiller gimnáziummal, elsősorban németül tanuló diákjaink vesznek részt a cserelátogatásokon, amelyek remek lehetőségek a nyelv gyakorlására.
Tantestületünk nem csak a diákoktól követel meg magas színvonalat, mi magunk is igyekszünk haladni a korral, továbbképzéseken, konferenciákon veszünk részt. Smart referencia iskolaként a kollégák többsége használja a digitális tábla adta lehetőségeket.
Iskolánk alapítványa rendszeresen támogatja elképzeléseinket, programjainkat, tanulmányi versenyeken induló diákjainkat, melyhez elengedhetetlen a jelenlegi és volt Széchenyisek, szülők, partnerek szíves hozzájárulása. Örömmel fogadjuk az alma matert felkereső osztályaink, diákjaink vissza – visszatérését, hálás pillantásaikat, beszámolóikat valamint segítő szándékukat.

2003 – Jubileumi összeállítás – szig.pdf 

Az iskola igazgatói és igazgatóhelyettesei

 • 1953-1963
  Dr. Salgó Dezsőné – Jávor Lászlóné
 • 1963-1965
  Siklósi Pál – Hammerl Ferenc
 • 1965-1973
  Pifkó József – Hammerl Ferenc, Nagy Pálné, Barsi Tomaj
 • 1973-1981
  Hammerl Ferenc – Bognár Pál, Baky Ágnes, Abaffy Lászlóné, Bende László, Székelyi Sándor
 • 1981-2006
  Székelyi Sándor – Abaffy Lászlóné, Dr. Deák Mária, Kapásné Gavlik Zsuzsanna, Fábián István, Szmodics László, Trencséniné Berzai Zsuzsanna
  2006-2012
  Fábián István – Müllerné Ódor Marianna, Trencséniné Berzai Zsuzsanna, Szücsné Dr. Harkó Enikő
 • 2012-2013
  Szücsné Dr. Harkó Enikő – Müllerné Ódor Marianna, Dr. Gentischerné Dani Zita
 • 2013-
  Müllerné Ódor Marianna – Szücsné Dr. Harkó Enikő, Dr. Gentischerné Dani Zita

(Szubjektív) iskolatörténet 1998-ból

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szocialista kisváros. Ebben a kisvárosban fiatal emberek a jövő ígéretében bízva, gyermekeik érdekében dolgoztak azon, hogy megkezdődjön a városi középoktatás.1953 ősze: 72 tanuló követi figyelemmel a tanárok magyarázatát, helyet kapva egy általános iskola két termében. 1963 őszén birtokba vehetik a város egyik legszebb épületét, iskolánkat. Az akkor még névtelen iskola aztán 1967-től hosszú ideig a Dr. Münnich Ferenc névre hallgatott. Majd jött a rendszerváltás és iskolánk búcsút intett “régi szép” nevének, ma már Széchenyi István Gimnáziumként ismert. 45 évével középkorúnak mondható, és mindig próbál lépést tartani a korral, de mint minden vele egykorú, néha ragaszkodik bevett szokásaihoz. Hogy mi rejtőzik az előző mondat tartalma mögött? 1992-ben az új szárny megépítésével és az emeletráépítéssel iskolánk életében minőségi változás ment végbe. Vagyis a hagyományos négyosztályos képzési rendszer mellett megindult a nyolcosztályos gimnáziumi képzés. 11 éves lurkók vegyültek a “nagyokkal”. Azóta is idegesítik őket az állandó sikoltozásukkal, rohangálásukkal a folyosón, és ami a legbosszantóbb, panaszos arckifejezéssel rohannak a legközelebbi tanárhoz, ha valakit (a nagyok közül) rajtakapnak illegális dohányzáson (tisztelet a kivételnek). Azért jó, hogy itt vannak, legalább javítják iskolánk tanulmányi átlagát. Iskolánkban nem csak a kicsikre fordítanak rengeteg figyelmet. Nagy figyelem hárul a hagyományos “gimisekre” is. Igyekeznek megfelelni az aktuálisan jelentkező igényeknek, és igazodni a gyerekek sajátos érdeklődési területéhez. Értem ez alatt azt, hogy a matematika-fizika tagozat, az angol nyelvi, illetve a német nyelvi tagozat mellett tavalytól képzőművészeti tagozatot is indítottak, de igény mutatkozott az emelt óraszámú biológiaoktatás iránt is. A 11.-12. évfolyam tanulóinak lehetőségük nyílik arra, hogy két kedvenc tantárgyukat még plusz heti 3-3 órában tanulhassák. A fakultáció felvétele nem kötelező, de erősen ajánlott, hiszen ez is erősítheti továbbtanulási szándékaidat. Rosszabb esetben teljesen elmehet a kedved a választott, eddig kedvelt tantárgytól. A negyedik, illetve nyolcadik év után sikeres érettségit tehetsz, ha óhajtasz, magyarból, matekból, történelemből, egy idegen nyelvből és egy szabadon választott tantárgyból. Ezek után pedig oldaladon a ballagási tarisznyával mehetsz a nagybetűs életbe. Tettem már említést arra vonatkozóan, hogy iskolánknak vannak megszokott, régi múltra visszatekintő hagyományai. Ide sorolhatjuk a kellemetlenségek, szivatások sorozatából álló gólyaavatót. E program hasznos lehet az iskola összes tanulója számára. Az elsősök megtudják, hogy mihez tartsák magukat a hátralévő időben (ha addig nem jöttek volna rá), és fény derül arra is, hogy kire nem lehet számítani az osztályéletben. A nagyok kiélhetik az összes bennük rejlő gonoszságot, szadizmust és perverzitást. És ha jól megfigyeljük a gólyákat, idegesítőbbnél idegesítőbb arcokra lehetünk figyelmesek, akiknek kritizálása szinte mindig felüdülés két óra közötti szünetben. Amióta iskolánkat Széchenyinek hívják, minden évben megrendezik a Széchenyi hetet. Ezen a héten szinte minden van, ami egy diák életében fontos lehet. Tanulás, versengés, szórakozás, de ezen a héten zajlik a Hallowe’en vetélkedő is. A félelmetes, boszorkányos este angol nyelven folyik, és az ijesztő jelmezekbe bújó csapatok tagjai különféle mókás feladatokban vesznek részt. Ezen a vetélkedőn a város összes középiskolája képviselteti magát.Tavaly rendezték meg először iskolánkban Valentin napján (és remélem ebből is sikerül majd rendszert teremteni) a „Szerelem első látásra” c. vetélkedőt. Kitűnő alkalom nyílhat ekkor a kiszemelt áldozat behálózására, de csak akkor, ha tudod, hogy mi a jelszó. Nálunk – mint minden – a farsang is roppant igényes keretek között zajlik. Aki ellátogat ekkor iskolánkba, élvezheti a teaház idilli hangulatát, táncolhat a diszkóban és a nosztalgiabulin, s rázhatja a fejét a rockkoncerten. Hogy a gimnázium diákjai ne érezzék elnyomva magukat a tanáruralomban, érdekeik képviseletére és a diáktanács élére diákigazgatót választanak minden évben. Általában két-három párt szokott pályázni erre a nemes posztra, az egy hétig tartó versengés alatt dől el, ki a legalkalmasabb erre a feladatra. Természetesen nem maguk között döntik el, hogy ki a legjobb, programok, reklámok, videók segítségével szereznek maguknak pártolókat, és persze mindig a legjobb fejeké, a legmenőbb srácoké a győzelem. Iskolánk talán legrégibb hagyománya a négyévenkénti verőcemarosi kirándulás, melyen az egész iskola részt vesz. Ez volna az az egyetlen dolog, amiért érdemes lenne osztályt ismételni. A németet tanuló diákok számára létesített dortmundi kapcsolat már 11 éve tart. Minden tanév őszén a magyar diákok látogatnak Dortmundba, tavasszal pedig mi várjuk vissza őket. Zenei életünk is igen aktív. A szünetekben lévő zene mellett két kórus is működik az iskolánkban, egy kamara- és egy vegyeskórus. Különböző fesztiválokon vesznek részt kimagasló teljesítménnyel. Sokat köszönhetünk a testvérkórusi kapcsolatunknak is. A nagy múltú pécsi Nagy Lajos Gimnáziummal kötöttünk szoros barátságot, mely fenntartása érdekében kétévente közös hangversenyt rendezünk. Ezek a felsorolt programok, események is nagyban hozzájárulnak iskolánk családias, kellemes légköréhez, tanáraink teljes odaadással formálnak minket, próbálják lekötni figyelmünket, és ha problémánk van, mindig készségesen kezelik azt. Adódó félreértések csak a rajtakapott dohányzásból és az igazolatlan órák számából lehetnek. Az ilyen azonban hol nem fordul elő? Összességében büszkék lehetünk iskolánkra, hisz a maga 45 évével példás embereket nevelt, tanított, kik ma tanárok (közülük jónéhányan itt tanítanak iskolánkban), orvosok, színészek stb., városunk értelmiségi rétegét képezik. Most 1998-at írunk, és a város már nem szocialista, de gimnázium még van, nem is akármilyen eredményekkel. Nem hiába dolgoztak érte a fiatal emberek, és mi nem hiába tanulunk. A mesének itt vége, aki nem hiszi járjon utána!

(Pék Viktória 12. C, 1998)