bejegyezte: Szig Rendszergazda | Comments

Beiratkozás

2023. június 23.

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

Online adatbeküldési lehetőség a beiratkozás előtt

 A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2023. június 14. és 2023. június 21. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az elektronikus ügyintézés során generált dokumentumok eredeti, aláírt példányát – amennyiben ki tudták nyomtatni – a szülők vagy más törvényes képviselők magukkal tudják hozni és le tudják adni.

Felhasználói útmutató az adatok előzetes, online beküldéséhez:

Személyes beiratkozás

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 9. évfolyamára 2023. június 23-án az alábbi rendben tudnak személyesen beiratkozni:

  • 8:00-10:00: 9. A osztály tanulói (0003 mat.-fiz. és 0006 humán tagozatosok)

helyszín: aula, osztályfőnök: Heltai Éva Mária

  • 10:00-14:00: 9. B osztály tanulói (0004 angol és 0001 általános tagozatosok)

helyszín: aula, osztályfőnök: Garamszeginé Szücs Ildikó

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2023. június 23-án az iskola portáján 8:00-16:00 óra között egy üzlet segítségével (Balker Divat, Baja) lehetőség van a matrózblúzok megvásárlására. Ára: 7300 forint. Továbbá 2500 Forintos áron fekete ünneplő szoknyát is lehet választani.

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 5. évfolyamára 2023. június 23-án 12:00 – 16:00 között tudnak személyesen beiratkozni, melynek helyszíne 04-es tanterem.

Osztályfőnök: Sárköziné Elekes Annamária

Kérjük, a postán küldött tájékoztató levélben felsorolt dokumentumokat hozzák magukkal!

Köszönjük bizalmukat. Várjuk Önöket illetve gyermekeiket a fenti időpontokban.

Dunaújváros, 2023. június 9.

Kratzmajer Zoltán

intézményvezető