bejegyezte: Szig Rendszergazda | Comments

Beiratkozás

2024. június 28.

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

Online adatbeküldési lehetőség a beiratkozás előtt

 A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2024. júniusában lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.

A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az elektronikus ügyintézés során generált dokumentumok eredeti, aláírt példányát – amennyiben ki tudták nyomtatni – a szülők vagy más törvényes képviselők magukkal tudják hozni és le tudják adni.

Felhasználói útmutató az adatok előzetes, online beküldéséhez (2023-as!):

Személyes beiratkozás

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 9. évfolyamára 2024. június 28-án az alábbi rendben tudnak személyesen beiratkozni:

…. feltöltés alatt.

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 5. évfolyamára 2024. június 28-án tudnak személyesen beiratkozni.

Osztályfőnök: Horvát Viktor

Kérjük, a postán küldött tájékoztató levélben felsorolt dokumentumokat hozzák magukkal!

Köszönjük bizalmukat. Várjuk Önöket illetve gyermekeiket a fenti időpontokban.

Dunaújváros, 2024. 02.15.

Kratzmajer Zoltán

intézményvezető