bejegyezte: Szig Rendszergazda | Comments

2014/2015-ös tanév

2014/2015

Iskolai közösségi szolgálat – útmutató beszámolóhoz 2015

Összefoglaló a 2014-15-ös tanévben végzett
iskolai közösségi szolgálatról – osszefoglalo20142015.pdf

2015. 03. 13. Madáretető festés – beszámoló

2015. 02. 13. Madáretető készítés – beszámoló

2015. 02. 13. “Piros nap” – beszámoló

2015. 03. 30. Tóth Anett beszámolója /pdf

2014. 11. 15. Márton nap

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A budapesti „A zene mindenkié” Egyesülettel hagyományosan remek a kapcsolatunk. Ezt évenként általában három művészetközpontú programmal tartjuk életben, amelyen a gimiseknek lehetőségük van a közösségi szolgálatot végezni.
Internetes oldalukon vezetőjük így ír a nálunk töltött Márton napról:

Márton nap Dunaújvárosban
Egyesületünk kapcsolata a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziummal és annak vegyeskarával már hosszú évekre nyúlik vissza. Minden évben legalább 2-3 alkalommal találkoznak sérült növendékeink a gimnázium ép diákjaival vagy Dunaújvárosban, vagy Budapesten.
Fiataljaink minden alkalommal nagy örömmel látogatnak Dunaújvárosba, ahol mindig empátiával, szeretettel és gazdag programmal várják őket.
Így volt ez 2014. november 15-én is, amikor Márton nap alkalmából kaptunk meghívást.
A nap kézműveskedéssel / Márton napi lámpás készítése /, énekléssel, a Márton nap történetének ismertetésével kezdődött. Eközben diákok és tanárok vezetésével az iskola udvarán már készült a hagyományos Márton napi ludaskása. Az ebéd végén még finom “szeretet”kalács is került az asztalra, jelképéül a régen kialakult barátságnak.
Délután már a zenéé volt a fő szerep. A dunaújvárosi evangélikus templomban került sor a gimnázium Vegyeskara és Egyesületünk Parafónia zenekarának közös koncertjére. Hasonló koncerteknek is nagy hagyománya van már, ilyenkor a kórus is, a Parafónia zenekar is külön-külön műsorral lép fel, majd zárásként közösen muzsikálnak, énekelnek, két kiváló ének-zenetanár segítségével (Pocsai Mária – Dunaújváros, Fabényi Réka-Budapest), mindezzel szép példáját adva egymás elfogadásának.

További képek

___________________________

A 2014-15-ös tanévben a következő fő- és alterületeket nevezi meg az iskola:

1.    Esélyegyenlőségért közösségi szolgálat (szociális; jótékonysági)
Felelős: Csathóné Zágoni Nóra; Pocsai Mária; Szuprics Tamás, Vinklárné Palóczi Zsuzsanna

 • Jószolgálati Otthon /Csathóné Zágoni Nóra, Szuprics Tamás
 • Idősek Otthona /Csathóné Zágoni Nóra, Szuprics Tamás
 • Zene Mindenkiért Egyesület – Parafónia zenekar: Pocsai M.
 • Családsegítő  /Vinklárné Palóczi Zsuzsanna
 • Útkereső …     Vinklárné Palóczi Zsuzsanna

2.    Iskoláért (tanulótársaimért) közösségi szolgálat (oktatási)
Felelős: Rohonczi István, Kitczák Magdolna

 • Iskolaszépítés, dekoráció: Rohonczi István
 • Tanulói korrepetálás: Kitczák Magdolna

3.    Kulturális közösségi szolgálat
Felelős: Süveges Zoltán, Kitczák Magdolna; Gráczer Andrea, Garamszeginé Szűcs Ildikó; Rohonczi István

 • Könyvtári szolgálat: Kitczák Magdolna
 • Múzeumi szolgálat: Rohonczi István
 • MMK: Csathóné Zágoni Nóra
 • Iskolai rendezvényekhez kötődő szolgálat:
  a)    eseti: Gráczer Andrea; Garamszeginé Szűcs Ildikó
  b)    össziskolai: osztályfőnökök
 • Tárlatok, kiállításokhoz kötődő szolgálat; Rohonczi István

4.)    A sporthoz kötődő és a katasztrófavédelem területén teljesíthető közösségi szolgálat; környezet- és természetvédelmi szolgálat
Felelős: Horváth Viktor

 • Tűzoltóság; katasztrófavédelem
 • Dújv. Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Sportversenyek kapcsán segítségadás

5.)    Egyéb: egyéni segítségnyújtás
Felelős: Csathóné Zágoni Nóra

Az iskolai rendezvények, versenyek előkészítésénél elszámolható a közösségi szolgálat. A szervező tanár megbeszéli a területért felelős közösségi szolgálatos kollégával, hogy mit szervez, ő szaktanárként is beírhatja (ez lenne az optimális); de valamelyik közösségi szolgálatos kolléga le kell, hogy szignózza, hogy az összesítésbe, a saját naplójába írja be!
A közösségi szolgálatos kolléga a fehér naplójába rögzítse, hogy melyik tanuló, mikor teljesített szolgálatot, hogy nyomon lehessen követni.
A közösségi szolgálatot irányító kollégák a „Közös net” felületen elhelyezett excel-táblázatba is beírják a névsor szerinti tanulói teljesítéseket, melyek az év végén a naplóhoz fűzve bekerülnek az irattárba.
Ha valaki elhagyja a tanulói naplóját, az osztályfőnök újat ad ki, bejegyzi, hogy az elhagyott napló pótlása, bevezeti a napló mellékletét képező táblázatból a tanuló addigi teljesített óraszámát.
Ha új tanuló érkezik, új naplót kell számára kiadni. Az o.fő bevezeti a táblázatba az előző iskola által kiadott igazolás alapján az addigi teljesített órák számát. Ha van tanulói napló is, akkor mellékeli a beszámolóhoz a leadás alkalmával.

Közösségi szolgálat félévi összesítő – 20142015felevkozossegiszolgalat.pdf