Kategória: Felvételi

Nyílt napok

Intézményt bemutató nyílt napok:

 • Négy évfolyamos képzés: 2023. november 8. 16 óra
 • Nyolc évfolyamos (kisgimis) képzés: 2023. november 15. 16 óra

Felvételi

A középfokú beiskolázással kapcsolatos általános információk az Oktatási Hivatal weboldalán érhetők el.

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső, valamint a jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal oldalán, ide kattintva elérhető.

A jelentkezési lapot erre a linkre kattintva tudja pdf formátumban letölteni:
Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (pdf)

A jelentkezési lap erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető:
Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára (docx)

Szülői kérelem:

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a megfelelő szakértői vélemény, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési laphoz. Kérjük, hogy a kérelem kitöltését megelőzően olvassák el a Tájékoztató különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulók részére linken elérhető összefoglalót, amely a speciális vizsgakörülményekre vonatkozó legfontosabb információkat is tartalmazza.

A szülői kérelem erre a linkre kattintva pdf formátumban letölthető:
Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására (pdf)
A szülői kérelem erre a linkre kattintva word docx formátumban letölthető:
Szülői kérelem a központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeinek biztosítására (docx)

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel!

A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást!

Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezésre szolgáló felvételi lapokkal, amelyek benyújtásának határideje: 2023. február 22.

A KÖZFELVIR Elektronikus jelentkezési felületet használatával elektronikusan előállíthatják, és a kiválasztott vizsgaszervező intézményhez továbbíthatják a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapokat. A videó lépésről lépésre bemutatja a jelentkezési lap kitöltésének folyamatát.

Angol szóbeli követelmények

Szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből

Szóbeli vizsgát csak az emelt óraszámú angol nyelvi képzésre jelentkezőknek kell tenniük.

A vizsgák ideje

A szóbeli meghallgatások időpontjait később közöljük. A jelentkezőket általános iskolájukon keresztül értesítjük a pontos időpontról!

A szóbeli felvételi vizsga követelményei

Angol nyelvből szóbeli vizsgát kell tenniük az angol „tagozatos” osztályba jelentkezőknek. A szóbeli vizsgán a jelentkezőnek egy vizsgalapot kell húznia, amelyen egy témakör és egy kép szerepel.

A vizsga két részből áll, és mindkét rész a szóbeli témakörökben leírt 12 téma valamelyikére épül. Egy vizsgalapon, a különböző részfeladatok más-más témakörökhöz kapcsolódnak.

A szóbeli vizsga két részfeladata:

 1. Kötetlen beszélgetés: a vizsgáztató és a jelentkező a szóbeli témakörökben leírt témák egyikéről kötetlen társalgást folytat a vizsgáztató által feltett kérdések alapján.
 2. Képleírás: a jelentkezőnek a vizsgalapon szereplő képről önállóan kell beszélnie.

Szóbeli témakörök:

 1. Személyi adatok, család és barátok, emberek külső és belső jellemzése.
 2. Lakás/ház jellemzése, helyiségek és bútorok; házimunka.
 3. Lakóhely jellemzői; falu és város.
 4. Időjárás, évszakok jellemzői; a természet.
 5. Étkezések, élelmiszerek, éttermek; főzés és receptek.
 6. Vásárlás, vásárlási szokások, üzletek és áruik.
 7. Iskola, tanulás, általános iskola, tantárgyak; nyelvtanulás.
 8. Szabadidős tevékenységek, hobbi, érdeklődési kör, olvasás.
 9. Szórakozási lehetőségek, színház, mozi, rádió, televízió, újságok.
 10. Egészség, sport; betegségek, egészséges életmód.
 11. Nyaralás, felkészülés az utazásra; szállodában.
 12. Közlekedés, utazás busszal és vonattal; a közlekedés problémái.

Tagozataink

Induló képzési formák

Négy évfolyamos gimnázium

3 osztályt indítunk.

0001 – általános tagozat
gimnáziumi kerettanterv. ( 32 fő )
Kísérlet (Természettudományos alapozást biztosítunk a délutáni sávban csoport szinten. )

0003 matematika és fizika tagozat
gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszámú oktatás matematika és fizika tantárgyakból. ( 16 fő )

0004 – angol tagozat
gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszámú oktatás angol nyelv tantárgyakból. ( 32 fő )

0006 – humán tagozat
gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalom, és történelem tantárgyakból. ( 16 fő )

Választható nyelvek (kettő kötelező) a négy évfolyamos képzésben:
angol, francia, német, orosz.

Nyolc évfolyamos gimnázium

1 osztályt indítunk.

0002 – 8 évfolyamos gimnázium
gimnáziumi kerettanterv. ( 32 fő )

Választható nyelvek a nyolc évfolyamos képzésben:
– az ötödik évfolyamon angol,
– a kilencedik évfolyamtól német, francia, orosz

Felvételi követelmények

Minden jelentkezőnek meg kell írnia a központi írásbeli vizsgát magyar nyelvből és matematikából. Az angol nyelvi emelt óraszámú képzésre jelentkezőknek szóbeli vizsgát is kell tenniük.

A felvételi pontok a hozott pontokból – melyet a tanulmányi eredményekből számítunk – és a központi írásbeli felvételi vizsga pontjaiból tevődnek össze.

Négy évfolyamos képzés

Minden négy évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie. Az angol nyelvi emelt óraszámú csoportba jelentkezőknek szóbeli vizsgát is kell tenniük angol nyelvből. (A pontos beosztásról értesítjük az általános iskolákat.) A szóbeli felvételi vizsga anyaga az általános iskolai tantervre épül.

Amennyiben a tanuló nem nálunk írja meg a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a felvételi jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Az ez irántikérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani , a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A felvételizők tanulmányi eredményeit a hatodik, hetedik év végi és a nyolcadikos félévi jegyek alapján határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk (ha van az említett évfolyamokon).

A felvételi pontszám meghatározása:
 • Általános tagozat esetén 50 % a tanulmányi eredmény és 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye,
 • Matematika és fizika tagozat esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 25 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga eredménye és 50 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye,
 • Angol tagozat esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi írásbeli vizsga eredménye és 25 % a szóbeli angol vizsga eredménye,
 • Magyar nyelv, irodalom és történelem – Humán – tagozat esetén 25 % a tanulmányi eredmény, 50 % a központi anyanyelvi írásbeli vizsga eredménye és 25 % a központi matematika írásbeli vizsga eredménye.

A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli vizsga eredmény rangsorol.

Nyolc évfolyamos képzés

Minden nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőnek központi írásbeli vizsgát kell tennie.

Amennyiben a tanuló nem nálunk írja meg a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát, akkor az iskola kéri az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatának csatolását a felvételi jelentkezési laphoz.

A sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán az iskola biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vizsgán lehetővé teszi az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz alkalmazását. Az ez iránti kérelmet a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság, illetve a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A felvételizők tanulmányi eredményeit a negyedikes félévi értesítő alapján határozzuk meg. A készségtárgyak, a magatartás és a szorgalom kivételével valamennyi tantárgy eredményét számítjuk.

A felvételi pontszám meghatározása:
 • Nyolc évfolyamos – általános tantervű képzés esetén 20 % a tanulmányi eredmény és 80 % a központi írásbeli eredménye.

A jelentkezők rangsorolása a felvételi pontszám alapján történik, azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók (amennyiben jelentkezéskor csatolják az ezt igazoló dokumentum másolatát jelentkezési lapjukhoz), ezt követően az írásbeli eredménye rangsorol.

Sikeres felvételit kívánunk minden hozzánk jelentkező diáknak