Kategória: Főoldal

Baky Ágnes városi és régiós matematikaverseny 2023

Döntő

Kedves versenyzők!

Az első fordulóban 43 csapat vett részt, ebből 35 csapat volt kitartó és küldött be megoldást a második fordulóban is. Köszönjük a szép megoldásokat, a felkészítő tanárok segítő munkáját!

Az első fordulóban 20 pontot lehetett szerezni, a másodikban 50-et. A legalább negyven pontot elért csapatokat hívjuk be a döntőbe.

A döntő 2023. december 8-án, pénteken 15 órakor lesz a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban. Döntőbe jutott csapatokat emailben értesítjük a további tudnivalókról.

 Gratulálunk az elért eredményekhez!

Iskolánkban 31. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett tizenegyedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

Az idei évben rendezvényünkkel iskolánk alapításának 70 éves évfordulójához kapcsolódunk.

Mottó: „Belőle nőttem én mint fatörzsből gyönge ága” (Radnóti Miklós)

Egy helyhez való ragaszkodás, egy szellemi kötődés fontossága az iskolát is jelentheti, ám tágabban értelmezve minden kapcsolatra lehet ilyen módon tekinteni.

A vers- és prózamondó versenyünkre

  1. olyan műveket várunk, amelyek az előbbi mottó által megidézett kötődést fejezik ki.

(Lehet konkrét hely felidézése, de lehet egy személyhez fűződő kapcsolat is)

Kivétel az első kategóriában indulók köre: az 1-4. osztályban tanulók mesével nevezhetnek, mindenféle megkötés nélkül.

Ebben az évben is csatlakozunk a lehetőségekhez képest a VERSÜNNEP mozgalomhoz, a Versünnep Alapítvány kiírásához. Ennek értelmében a Versünnep Alapítvány biztosítja egy szakember delegálását a versmondók zsűrijébe. A versenyek nyertesei közül – a zsűri döntése alapján – az arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken is, a versünnep keretében.

  1. Vers- és prózamondás

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1–4. évfolyam – mesével kell nevezni, más megkötés nincs

Második korosztály: 5–8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam

Negyedik korosztály: felnőttek

A választott vers vagy próza egyetlen feltétele, hogy a fenti kiírásnak megfeleljen a szöveg.

  1. Népdaléneklés

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1–4. évfolyam

Második korosztály: 5–8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam

Műfaji kategóriák:

szólóének

énekegyüttes (3–10 fő)

Az énekesek egy 3–5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc.

  1. Esszéíró pályázat

Kiírásunk az általános iskola 7–8. évfolyamos és a középiskola 9–13. évfolyamos tanulóinak szól.

Válaszható feladat:

Játék a héttel vagy a hetvennel.

Olyan művek elemzését várjuk, amelyeknek szövegében vagy magában a műben szerepel vagy a 7, vagy a 70 számként.

Választható bármilyen alkotás bármelyik korból műfaji megkötés nélkül.

A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert!

Formai követelmények: 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve kérjük. Továbbá a hagyományos hivatkozási elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.

  1. Rajzpályázat

Életkori kategóriák:

I. 5-8. osztály

II. 9-12. évfolyam

A pályázat témája:

I-II. kategória: Radnóti Miklós: Nem tudhatom… című verséhez kapcsolódó illusztráció készítése.

A munkákat az általános iskolásoktól A4-es, középiskolásoktól A4-es vagy A3-as méretben

várjuk.

Egy tanuló egy munkával pályázhat.  Az alkotások technikája tetszőleges.

A munkák hátoldalára kérjük nyomtatott betűkkel írják rá az alkotó diák nevét, osztályát, az

iskola nevét és címét, és a felkészítő tanár nevét!

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.

Időpontja: 2024. január 26. 15 óra

Jelentkezési határidő: 2024. január 15. (hétfő)

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje: 2024. január 15. (hétfő)

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni ímélben vagy postán:

titkarsag@szig-dujv.hu, 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A vagy hutvagner.eva@gmail.com.

Jelentkezni levélben, ímélben (titkarsag@szig-dujv.hu, hutvagner.eva@gmail.com vagy az iskola telefonszámán is lehet: +36-25-411-702.

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség!

Dunaújváros, 2023. november 15.

Kratzmajer Zoltán- igazgató
Hutvágnerné Róth Éva – munkaközösség-vezető

REGISZTRÁCIÓ MEGHOSSZABBÍTVA!

Tisztelt Szülők!

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében 2023. 12. 15-ig elérhető az 5., 6.és 9. évfolyamos diákok szülei/törvényes képviselői számára a regisztrációs lehetőség az RRF-1.2.1 projekt keretében kiosztásra kerülő, oktatási célú, személyes használatú notebookok igénylésére.

Ebben a kiosztási körben csak az 5., 6. és 9. évfolyamon tanuló diákok igényelhetnek szüleiken/törvényes képviselőiken keresztül IKT- eszközt, más évfolyamok diákjai jelenleg nem.

A szülők 2023. december 15-ig tudnak regisztrálni a KRÉTA Rendszeren keresztül.

A regisztráció menetéről ezen a linken – a hivatkozás címe:
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action… – olvashatnak.

(https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action…)

Tisztelettel: Kratzmajer Zoltán igazgató

Baky Ágnes városi és régiós matematikaverseny 2023

Második forduló

A feladatok megoldásához bármilyen segédeszköz (számítógépes program stb.) használható.
A feladatsor részletes megoldásait elektronikus úton kérjük beküldeni a szigmatek2023@gmail.com e-mail címre 2023. november 20-án 24:00 óráig, egyetlen dokumentumban, evfolyam_csapatnev fájlnévvel. (Kézzel írt, beszkennelt megoldásokat is elfogadunk vagy egyetlen pdf kiterjesztésű fájlban, vagy a képeket egy tömörített (zip, arj stb.) fájlban. Évfolyam megadása feltétlen szükséges, hiszen külön értékeljük a 8. és a 9. évfolyamos versenyzőket.)

Jó munkát kívánunk!

A feladatlap itt tölthető le: <<Letöltés>>

A megoldás itt tölthető le: <<Letöltés>>

Baky Ágnes városi és régiós matematikaverseny

2023

1. forduló feladati és azok megoldása

<<Letöltés>>

Pályaorientációs nap a gimiben

Tíz egyetem, a helyi kórház és iparkamara, a honvédség, mentálhigiénés szakemberek, néhány szülő és sok volt tanítvány bevonásával szerveztünk pályaorientációs napot a hetvenedik tanévét ünneplő Széchenyi István Gimnáziumban november 15-én, szerdán. Tizenhat helyszínen tartottak előadásokat, műhelyfoglalkozásokat, beszélgetéseket a meghívottak a diákok és a pedagógusok aktív részvételével. Bemutatkoztak a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem különböző karai. Hallhattak előadásokat a gimnazisták a Budapesti Gazdasági Egyetemről, a Közszolgálati Egyetemről, az Állatorvostudományi Egyetemről, a győri Széchenyi István Egyetemről és a Szegedi Tudományegyetemről. Élménybeszámolót tartottak még az iskola volt tanulói az ELTÉ-ről, és a Budapesti Corvinus Egyetemről. A DUE és a kecskeméti Neumann János Egyetem standon mutatkoztak be. A Maker’sLab bemutatója a mesterséges intelligenciáról sok diák érdeklődését felkeltette. A honvédség katonái fegyverbemutatót is tartottak. Sokszínű programmal készültek a Szent Pantaleon Kórház dolgozói, ahonnan olyan ifjú orvosok, szülésznő, gyógytornász, dietetikus és gyakorló orvostanhallgatók érkezetek, akik nemrégiben még maguk is széchenyisek voltak. Hatalmas érdeklődés övezte a különböző népszerű szakmák képviselőinek előadásait. Pszichológus, közgazdász, jogász és mérnök mutatták be hivatásukat az érdeklődőknek. Rengeteg hasznos információt, gyakorlati tanácsot kaptak a továbbtanulásra készülők. A még bizonytalanoknak pályaalkalmassági tesztekkel, önismereti foglalkozásokkal igyekeztek segíteni a szakemberek.

A sok-sok fontos ismeret átadása mellett nagyszerű találkozások színtere is volt iskolánk, a mai széchenyisek nagy szeretettel fogadták azokat a társaikat, akikkel röviddel ezelőtt még együtt koptatták a gimi padjait. A tanárok pedig meghatott boldogsággal, hatalmas büszkeséggel szemlélték az egykor kedves tanítványokat, akik remek szakemberekké váltak az elmúlt évek során.

https://photos.app.goo.gl/xgfAaZKRUGQNYYYd6

13. „GPSZ” informatika verseny a Rudasban

2023. november 14-én délután megrendezett körzeti versenyen iskolánk ismét képviseltette magát.

Az idei évben először neveztünk a 8. évfolyamosok mellett  7. évfolyamról is diákokat.  Célunk az volt, hogy a „kisebbek” is átélhessék, milyen is egy olyan informatika versenyen részt venni, ahol nagyon sok területen kell összemérni a tudásukat a többiekkel számítógépen és tesztlapokon is. 

A verseny során számot kellett adniuk elméleti informatikai ismereteikről, szövegszerkesztésből, táblakezelésből, blokk alapú programozásból és  a végén pedig  informatika és a távközlés világából összeállított Kahoot villámjátékon is helyt kellett állniuk.  

A 15 induló csapatból iskolánkból az alábbi eredményeket érték el részvevő csapataink:

II. hely: “Kódvadászok” csapata

A csapat tagjai: Telekes Ábel, Bíró Zalán, Péter Domán 8.E osztályos tanulók

VIII. hely “Bit-OK” csapata

A csapat tagjai: Horváth Barnabás, Koppányi Eszter, Kulcsár Réka 7.E osztályos tanulók

Szeretettel gratulálunk nekik és nagyon büszkék vagyunk rájuk!

Felkészítőik: Heltai Mária Éva, Koppányiné Sági Mónika és Kratzmajer Zoltán

Versenyfelhívás

Madách 200 irodalmi vetélkedő

Kárpát-medencei vetélkedőt hirdetett szintén a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Múzeummal közösen Madách Imre születésének 200. évfordulója alkalmából.
Három fős csapatok jelentkezhettek, s egy előzetes feladatlap kitöltése után lehetett bekerülni a középdöntőbe. A 60 bejutott csapat közül tízen döntőzhettek.
Iskolánk három középdöntőbe jutott csapata közül kettő jutott a legjobbak közé, ahol a 7. és 9. helyet szerezték meg.
A vetélkedő helyszíne a Nemzeti Múzeum díszterme volt, ami különleges hangulatot adott az egész rendezvénynek.

A csapatok tagjai:
7. helyen végzett Hargittai-Kovács Janka, Halász Mira, Martin Éva a 12. A osztály tanulói
9. helyen végzett: Barna Bettina, Szolek Bori, Tóth Anna a 11. A osztály tanulóia
Középdöntőben versenyzett egy vegyes csapat a 12.A, 11. A és 12. E osztályból: Csasznyi Ramóna, Takács Regina, Illés Péter.
Felkészítő tanár: Hutvágnerné Róth Éva

GLORIA VICTIS történelem verseny

Minden évben megrendezésre kerül a GLORIA VICTIS történelem verseny a Kárpát-medence középiskolái között.
Az első fordulót követően egy három napos rendezvénysorozat keretében vetélkednek a csapatok Budapesten a Rákóczi Szövetség keretében.Ebben az évben 180 csapat nevezett a versenyre, ebből 60 került a középdöntőbe és onnan már csak 10 csapat jut a szóbeli igazi döntőbe.
Iskolánk három fős csapata 31. helyen jutott be a középdöntőbe, ami már nagyon szép eredmény. Innen ugyan nem jutottak a tíz közé, de így is nagyon szép teljesítménynek mondható a 27. hely.A témát évente a rendezők határozzák meg. Most fókuszban a reformkor állt. A megszerzett ismeretek ebből a korszakból bőven kamatoznak majd a tanulmányok során.
A vetélkedő egy rendezvénysorozat része is: részt vettünk színházi előadáson, az 56-os megemlékezés részesei voltunk a műegyetemen, végigjártuk a fáklyás felvonulással az ’56-os útvonal egy részét. S nem mellesleg az esti koncerten a zene mellett ismerkedni is lehetett a résztvevőkkel a Kárpát-medence minden pontjáról.A csapat tagjai a 11. A osztályból: Komlósi Alíz, Mudra Nóra, Moravecz Attila Márton.
Felkészítő tanár: Hutvágnerné Róth Éva