Édes anyanyelvünk

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumból Maczó Gerda 12.B osztályos tanuló képviselte egy székesfehérvári diáktársával Fejér megyét gimnázium kategóriában a Kárpát-medencei  „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyen.

(Amatőr fotó: Jankovich Viktória)

A verseny célja: Anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet kibontakoztatása, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. Meghirdetőit az a szándék vezeti, hogy a zempléni Kossuth- és Kazinczy-hagyományok szellemében szolgálják az anyanyelvi nevelés ügyét.”(Forrás: http://kazinczy-alapitvany.hu/edes-anyanyelvunk-nyelvhasznalati-verseny/, letöltés: 2021.10.20.)

Diákunk sok élménnyel, tapasztalattal tért haza Sátoraljaújhelyről, helytállásáért szívből gratulálunk, büszkék vagyunk rá, hogy a legjobbak között versenyezhetett.

Felkészítő tanára Szücsné Dr. Harkó Enikő.