Beiratkozás 2022

Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a középfokú intézményekbe történő beiratkozás időpontja 2022. június 22-24. Pontos időpont alább olvasható.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt.

A rendeletben meghatározottak alapján a középfokú intézménybe történő beiratkozáskor az iskolában a személyes megjelenés kötelező, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.

Online adatbeküldési lehetőség a beiratkozás előtt

 A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén 2022. június 15. és 2022. június 20. közötti időszakban lesz lehetősége a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek, hogy gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középiskolába a „Beiratkozás középfokú intézménybe – BKI” folyamat segítségével. A szülő/törvényes képviselő részére a beiratkozással érintett gyermekének az általános iskolai KRÉTA rendszeréből – gondviselői jogosultsággal – lép be az e-Ügyintézés felületére, és onnan a „Beiratkozás középfokú intézménybe” menüpont felületén keresztül kezdeményezi gyermeke középfokú intézménybe történő beiratkozását.

A szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van arra, hogy az elektronikus ügyintézés során a rendszer által létrehozott dokumentumokat kinyomtassák, és az aláírt dokumentumok másolatát feltöltsék a beiratkozás felület „A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, igazolások” blokkjába, amely másolatok az adatokkal együtt átkerülnek a középfokú intézmény felületére.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az elektronikus ügyintézés során generált dokumentumok eredeti, aláírt példányát – amennyiben ki tudták nyomtatni – a szülők vagy más törvényes képviselők magukkal tudják vinni a középfokú intézménybe és ott le tudják adni.

Személyes beiratkozás

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 9. évfolyamára 2022. június 23-án az alábbi rendben tudnak személyesen beiratkozni:

 • 8:00-10:00: 9. A osztály tanulói (0003 mat.-fiz. és 0006 humán tagozatosok, helyszín: aula.

Osztályfőnök: Boldis Szandra

 • 10:00-12:00: 9. B osztály tanulói (0005 német és 0004 angol tagozatosok), helyszín: aula.

Osztályfőnök: Márkus Zoltán Sándor

 • 12:00-14:00: 9. C osztály tanulói (0001 általános tagozatosok), helyszín: aula.

Osztályfőnök: Aradiné Pécsi Csilla

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2022. június 23-án az iskola portáján 8:00-16:00 óra között egy üzlet segítségével (Balker Divat, Baja) lehetőség van a matrózblúzok megvásárlására. Ára: 5500 forint. Továbbá 2300 Forintos áron fekete ünneplő szoknyát is lehet választani.

 • A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 5. évfolyamára 2022. június 24-én 12:00 – 16:00 között tudnak személyesen beiratkozni, melynek helyszíne az aula.

Osztályfőnök: Koppányiné Sági Mónika Erzsébet


AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK SZÜKSÉGESEK A BEIRATKOZÁSHOZ

 • Postán kiküldött adatlapok kitöltve
 • Védőnői nyilatkozat
 • Fénymásolatok:
  • születési anyakönyvi kivonat (amennyiben névváltozás történt)
  • személyi igazolvány (ha a gyermek rendelkezik vele)
  • lakcímkártya,
  • TAJ kártya,
  • adókártya (ha a gyermek rendelkezik vele)
 • Általános iskolai bizonyítvány –záradékolva!
 • NEK azonosító számot tartalmazó adatlap a diákigazolvány igényléshez(Kormányablakban intézhető)
 • Egészségügyi kiskönyv(ek)

Köszönjük bizalmukat. Várjuk Önöket illetve gyermekeiket a fenti időpontokban.

Dunaújváros, 2022. május 19.

Kratzmajer Zoltán – intézményvezető