Iskolánkban 30. alkalommal hirdetjük meg A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ kötődően

vers-, prózamondó és népdaléneklési versenyünket, illetve rajzpályázatunkat.

Mindezek mellett tizenegyedik alkalommal újra esszéírásra is várjuk a jelentkezőket.

Az idei évben rendezvényünkkel a magyar irodalom és történelem fontos időszakához kapcsolódunk, a reformkorhoz.  

Az egyes kategóriákban meghirdetett versenyeink magához a korszakhoz mint időhöz kapcsolódnak, és csak részben adják a versenyek témáit.

A vers- és prózamondó versenyünkre

  • olyan műveket várunk, amelyek a korszakban keletkeztek (tágan értelmezve) 1820-1849 között

vagy

  • olyanokat, amelyek bármilyen formában megidézik a kort vagy a benne résztvevőket, alkotókat stb.

Kivétel az első kategóriában indulók köre: az 1-4. osztályban tanulók mesével nevezhetnek, mindenféle megkötés nélkül.

Ebben az évben is csatlakozunk a lehetőségekhez képest a VERSÜNNEP mozgalomhoz, a Versünnep Alapítvány kiírásához. Ennek értelmében a Versünnep Alapítvány biztosítja egy szakember delegálását a versmondók zsűrijébe. A versenyek nyertesei közül – a zsűri döntése alapján – az arra kiválasztottaknak lehetőséget kínálnak produkciójuk előadására későbbi rendezvényeken is, a versünnep keretében.

I. Vers- és prózamondás

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1–4. évfolyam – mesével kell nevezni, más megkötés nincs

Második korosztály: 5–8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam

Negyedik korosztály: felnőttek

A választott vers vagy próza egyetlen feltétele, hogy a fenti kiírásnak megfeleljen a szöveg.

II. Népdaléneklés

Életkori kategóriák:

Első korosztály: 1–4. évfolyam

Második korosztály: 5–8. évfolyam

Harmadik korosztály: 9–13. évfolyam

Műfaji kategóriák:

szólóének

énekegyüttes (3–10 fő)

Az énekesek egy 3–5 népdalból álló népdalcsokorral készüljenek, melyeknek dalai azonos népzenei dialektusból származzanak! A rendelkezésre álló műsoridő szólistáknál maximum 5 perc, csoportoknál maximum 8 perc.

III. Esszéíró pályázat

Kiírásunk az általános iskola 7–8. évfolyamos és a középiskola 9–13. évfolyamos tanulóinak szól.

Válaszható feladat:

„Gyakran, ha az ég behunyta már szemét,

Gyakran érzem lobogni szellemét.”

Arany János Emlények című versében Petőfi szellemiségére, hatásának jelentőségére utal. Ennek kapcsán olyan értekezéseket várunk pályázatunkra, amelyek ezt a Petőfi-hatást mutatják be. A megközelítés szempontja egyéni: lehet irodalomtörténeti bemutatás a Petőfi-kultusz alakulása szempontjából, lehet egy-egy szerző Petőfiről alkotott művének elemzése a megidézés formáira fókuszálva, illetve más ünnepségsorozatok pl. az 1823-as centenárium versei, eseményei stb. Ezen kívül is bármilyen szempont választható.

A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert!

Formai követelmények: 12-es betűnagysággal és másfeles sorközzel gépelve kérjük. Továbbá a hagyományos hivatkozási elvárások érvényesek: irodalomjegyzék, lábjegyzetek készítése.

IV. Rajzpályázat

Életkori kategóriák:

1. 5-8. osztály

2. 9-13. évfolyam

A pályázat témája:

1. kategória: Petőfi Sándor Szülőföldemen című verséhez kapcsolódó illusztráció

2. kategória: Arany János A walesi bárdok című verséhez kapcsolódó illusztráció

A munkákat az általános iskolásoktól A4-es, középiskolásoktól A4-es vagy A3-as méretben várjuk.

Egy tanuló egy munkával pályázhat.  Az alkotások technikája tetszőleges.

A munkák hátoldalára kérjük nyomtatott betűkkel írják rá az alkotó diák nevét, osztályát, az iskola nevét és címét, a felkészítő tanár nevét!

HELYSZÍN – IDŐPONT – HATÁRIDŐK

A verseny megnyitójának helyszíne a gimnázium aulája.

Időpontja: 2023. január 27. 15 óra

Jelentkezési határidő: 2023. január 16. (hétfő)

Az esszéíró és a rajzpályázat beküldési határideje: 2023. január 16. (hétfő)

A pályamunkákat a következő címre kérjük küldeni ímélben vagy postán: titkarsag@szig-dujv.hu, 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A vagy hutvagner.eva@gmail.com. Jelentkezni levélben, ímélben (titkarsag@szig-dujv.hu, hutvagner.eva@gmail.com vagy az iskola telefonszámán is lehet: +36-25-411-702.

Nagy szeretettel várunk minden versenyzőt, felkészítő tanáraikat, illetve a kedves érdeklődőket. Jó munkát, jó felkészülést kíván a szervező humán munkaközösség!

Dunaújváros, 2022. november 03.

                       Kratzmajer Zoltán                                        Hutvágnerné Róth Éva

                            igazgató                                                      munkaközösség-vezető

A kiírás Word dokumentumban itt, le is tölthető!