Találkozás a kultúra napján

Iskolánkban 31. alkalommal hirdettük meg kultúra napi rendezvényünket négy kategóriában: népdaléneklés, vers-és prózamondás, esszéírás illetve rajzpályázat, aminek keretében összemérhették tudásukat a jelenlévők.

Rekord számú jelentkezővel találkoztunk. Legtöbben a népdaléneklésre illetve a vers-és prózamondásra érkeztek január 26-án, így kb. 300-an töltöttük meg a termeket.

A rajzpályázat és az esszéírás eredményhirdetése a megnyitón történt, mivel ezek előzetes pályázathoz kötöttek. A rajzokat az aulában meg is lehetett nézni egy kiállítás keretében.

A népdaléneklés csoportokban és szólóban az aulában zajlott, míg a versmondók két kategóriában két helyszínen adták elő a műveket. Az 1-4. osztályos korcsoport mesékkel jelentkezett, míg az 5-8. évfolyam a kiírásnak megfelelő versekkel. Mivel ebben az évben az iskolánk 70. születésnapját ünnepeljük, témaként  a kötődés fogalmához kapcsolódtak a választott művek.

Iskolánkból a következő tanulók kaptak díjakat:

versmondás:

Malics Máté  –   arany minősítés 5. E
Szabó Noel  – különdíj  illetve meghívás színjátszó táborba 

felkészítő tanáruk: Péntek Klára

ének

felkészítő tanáruk: Pocsai Mária

Felső tagozat:

Kiemelt arany

Horváth Gréta – Juhász Maja énekkettős 7. osztály

Arany

Kulcsár Lilla – Tóth Karolina énekkettős 6. osztály

Középiskola

Arany

Tulipán népdaléneklő csoport – 9. évfolyam

Lengyel Lili
Kiss Alexandra
Kiss Réka
Kocsis-Kibédi Lili
Toponáry Sára
Simon Tulipán
Csibri Réka
Király Izabella

Ezüst

Sima-Kovács Napsugár – 10. évfolyam

rajzpályázat

Magyar Márton Áron  – bronz minősítés – 8. évfolyam
Dokos Lili Fanni – bronz minősítés – 9. évfolyam

felkészítő tanáruk: Veréb Ákos

esszéírás

Sárosi Bence – különdíj – 10. évfolyam

felkészítő tanára: Szuprics Tamás

Kedves leendő “kisgimis” tanulók!

Túl vagyunk a felvételi eljárás írásbeli részén, és tudjuk az eredményeket is. Mindenkinek gratulálunk, aki megmérettette magát. A továbbiakban néhány fontos információt osztunk meg Veletek és szüleitekkel a felvételi további teendőiről.

Nektek, 4. évfolyamos diákoknak egyénileg kell jelentkezni a Széchenyi gimnázium 5. évfolyamára. Az egyéni jelentkezés során a jelentkezőknek, a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program, egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani a felvételi lapokat.

A felület használatáról és a felület elérhetőségéről: Az egyéni jelentkezés menete a 2023/2024. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során című cikkben tájékozódhattok.

A felvételi lapok a következők:

  • Jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. A felvételi lejárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg.
  • Tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett sorrendet nem ismerhetik meg.

FONTOS:

  • A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat,
  • valamint az értékelő lap másolatát és a
  • 4. osztályos félévi értesítő (bizonyítvány) másolatát

kell beküldeni a lapokon szereplő címre: Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 15/A.

A felvételi lapok postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan kell elvégeznie, a postára adás határideje:

2024. február 21.

Link az elektronikus jelentkezési felülethez:

 kifir2.kir.hu/JellapKitolto/egyeni

A felvételi lapok aláírásáról részletes tájékoztató olvasható a Hivatal honlapján a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpontban.

A tájékoztató részletesen ismerteti az aláírással kapcsolatos tudnivalókat. A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Jelentkezzetek! Várunk Benneteket.

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium  tanárai és diákjai

Rendhagyó óra Dr. Buza Krisztiánnal

Gimnáziumunk ebben a tanévben ünnepli fennállásának 70 éves évfordulóját. Ennek kapcsán rendhagyó órák tartására kérjük volt tanítványainkat.  Molnár Zoltánné tanárnő Dr Buza Krisztiánt, volt tanítványát hívta meg, hogy tartson egy matematika témájú előadást.

Krisztián nyolcosztályos gimnáziumi osztályba járt. 9., 10., 11., 12. évfolyamos korában is ő volt a megye legjobbja matematikából. Műszaki informatikus diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán kitüntetéssel szerezte. Ezt követően a németországi Hildesheimben doktori, PhD fokozatot szerzett, „summa cum laude” minősítéssel. Kutatási területe a mesterséges intelligencia. Számos országban tartott már előadást Japántól Lengyelországig. Jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetemen és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen egyetemi docens.

Krisztián a felkérést örömmel fogadta. Előadásának címe:

                         „ChatGPT: szemfényvesztés vagy mindent tudó chatrobot”

volt.  A sok érdeklődő gimnazista megtudta, hogy milyen elven működik a chetrobot, hogy milyen veszélyforrásai vannak, hogy vannak még olyan területei a matematikának, amelyek fekete foltjai a mesterséges intelligenciának, hogy a ChatGPT nagy valószínűséggel oldja meg a feladatokat, de van egy kicsi hibaszázalék, amivel el is ronthatja. Az előadás egyik részében Krisztián Harry Potternek öltözve egy kártyatrükkel is elkápráztatta közönségét párhuzamot állítva ezzel az illúzió és a valóság között.

Köszönjük az előadást, nagy élmény volt!

Írásbeli felvételi 2024

Kedves Felvételiző diákok!

Sok szeretettel várunk benneteket 2024. január 20-án szombaton a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium épületébe a felvételi vizsgadolgozatok megírására.

Néhány fontos információ:

Azok a felvételizők, akiknek vezetéknevük kezdőbetűje “A” és “L” közé esik, a főbejáraton léphetnek be az iskola épületébe, akiké “M” és “Zs” közé, ők az aula felől.

Kérünk benneteket, hogy

  • személyi azonosság igazolására alkalmas igazolvánnyal,
  • a behívóval,
  • néhány jól fogó tollal, ceruzával, vonalzókkal, körzővel

érkezzetek a felvételi vizsgára.

A felvételi vizsga napján szüleitek, hozzátartozóitok az iskola épületének főbejáratáig kísérhetnek Benneteket. A vizsga végeztével (11:45 után) pedig ugyanott várhatnak Rátok.

Ami a legfontosabb: EREDMÉNYES VIZSGÁZÁST KÍVÁNUNK!

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium nevelőtestülete

Dunaújváros, 2024. 01. 15.

Országos fordulóba jutottak :

Az OKTV második fordulójába jutott tanulóink: Csasznyi Ramóna 11.A (dráma) felkészítője: Hutvágnerné Róth ÉvafGál Benedek 12.E (nyelvtan) felkészítője: Szücsné Dr Harkó Enikő (matematika) felkészítője: Szabó János

Hargittai-Kovács Janka 12.A (irodalom) felkészítője: Hutvágnerné Róth Éva

Szabó Noel 12.A (irodalom) felkészítője: Szücsné Dr Harkó Enikő

Urbán Panka 12.E (biológia) felkészítői: Márkus Zoltán és Kanálné Katona Edit

Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciája

  • Moravecz Attila Márton 11.A felkészítője Hutvágnerné Róth Éva.

Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciáján kutatási tervével döntőbe jutott. Kutatása: A kárpátaljai magyarság átvándorlásának okai az anyaországba 1991-től napjainkig

Pázmány Bölcs-Ész Irodalomverseny

  • Komáromi Izabell 11.B – Tanárai: Hutvágnerné Róth Éva és Vargáné Szujó Adél.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem által meghirdetett Pázmány Bölcs-Ész Irodalomverseny középdöntőjébe jutott.

XXXV. ZRÍNYI ILONA MATEMATIKAVERSENY

A MATEGYE Alapítvány az idei tanévben is megrendezi a háromfordulós Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. Iskolánkból 21 tanuló nevezett, közülük 10 diák bejutott a 2. fordulóba.

5. évfolyam: Sümegi Fanni, Szij Emma Virág
6. évfolyam: Homolya Gergely
7. évfolyam: Horváth Barnabás Tibor
8. évfolyam: Péter Domán
10. Évfolyam: Ádám Viktória Ada, Pillár Bence, Süli Henrietta, Sztankó Maja
11. évfolyam: Szabó Zsuzsanna Dorottya

A diákoknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

Biológiás sikerek

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és Gyógyszerésztudományi kar által kiírt „Tudomány, ami összeköt” című pályázaton Göblyös Emma munkája a döntőbe jutott, ahol előadását a zsűri dicséretben részesítette.
Birkás Péter, Pálosi Gergely Bálint, Szabó Zsuzsanna 11. évfolyamos tanulók pályázatát dicsérettel értékelték.


A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat és a TIT által meghirdetett Természet-Tudomány, Nyári-Extra című diákpályázatokon eredményesen szerepelt Mudra Gréta 11. B osztályos tanuló. Gréta pályamunkái, az újság 2023. novemberi és decemberi számaiban olvashatók. 
Gratulálunk az ifjú cikkírónak!


Komlósi Alíz és Varga Flóra iskolánk 11. évfolyamos tanulói 2023. december 13-15 között, az NTK Szent-Györgyi programjának keretében vettek részt A NOBEL-DÍJASOK ÉS TEHETSÉGES DIÁKOK TALÁKOZÓJÁN Szegeden

A diákok felkészítő tanára: Márkus Zoltán

Békés, áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!


Baky Ágnes városi és régiós matematikaverseny 2023

2023. december 8-án szerveztük meg a nagy hagyományokkal rendelkező verseny döntőjét. Versenyünkkel iskolánk volt tanárának, Baky Ágnes tanárnőnek állítunk emléket, aki Dunaújváros Érdemes Pedagógusa, Dunaújváros Díszpolgára, valamint a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó díjasa. A három fordulóból álló versenyre 3 fős csapatok jelentkezhettek 8. és 9. évfolyamról.

Az első fordulóban internetes feladatsort kellett megoldani a csapatoknak adott idő alatt. Nagy örömünkre 43 csapat küldött be megoldást, s nevezett be ezzel a versenyre. A második fordulóban egy 20 feladatból álló kifejtős feladatsor részletes megoldását kellett elkészíteni a csapatoknak. Köszönjük a szép, igényes megoldásokat. Ezen a rostán 35 csapat jutott át. Az első két forduló pontszáma alapján 15 csapatot hívtunk a döntő fordulóba, ahol logikai feladatok vártak a csapatokra. Itt nagy szükség volt a kreativitásra is a kirakós és a „szerkesztős” feladatokban.    Előzetes feladatként a csapatoknak matematikatörténeti szempontból érdekes problémát, tételt kellett bemutatni plakát formájában. Gratulálunk a csapatoknak a szépen elkészített tablókhoz.

Eredményt két kategóriában hirdettünk:

8. évfolyam:

1. helyezett a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium SIHUHU csapata,
felkészítő tanáruk Oszláncziné Baráczki Mária 

2. helyezett a Rácalmási Jankovics Miklós Ált. Isk. és AMI AGYMENŐK csapata, felkészítő tanáruk Wernerné Galkovics Rita   

3. helyezett a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola SZABADÚSZÓK csapata, felkészítő tanáruk Fodorné Görög Dóra

9. évfolyam:

1. helyezett a Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium VEGYÉSZEK SZÖVETSÉGE csapata, felkészítő tanáruk Fülöp Andrea Rita

2. helyezett a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium SZIG-Matek csapata, felkészítő tanáruk Dr. Gentischerné Dani Zita

3. helyezett a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium FÖRMEDVE waaaaa csapata, felkészítő tanáruk Dr. Gentischerné Dani Zita

Köszönjük a felkészítő tanárok munkáját.

Gratulálunk a helyezést elért csapatoknak, köszönjük valamennyi csapat lelkes részvételét.

Hóeséses ausztriai hétvége (Bécs-Graz)

Iskolánk 90 diákja utazott a hétvégén az osztrák fővárosba, hogy belekóstoljanak a hamisítatlan  adventi hangulatba. A csoport ellátogatott a híres Albertina képtárba, ahol a lenyűgözően gazdag festészeti kiállítást nézték meg. A technikai múzeumban interaktív tárlaton próbálhatták ki a különböző korok eszközeit. Természetesen nem maradhatott el a vásári hangulat, a bécsi ízek, fények, hangulat és a gyönyörűen megvilágított jégfolyosó élvezete sem. Az utazás a behavazott schönbrunni kastély mesés parkjának meglátogatásával ért véget. A karácsonyi hangulatot fokozta, hogy gyönyörű hótakaró borult a városra.

További képekért kérem, hogy kattintson a fotóalbumunk linkjére!
https://photos.app.goo.gl/oMtyPab5x3KLWbx78

Ugyanezt a csodát élték át a 9. E osztály tanulói és néhányuk családtagjai, akik Grazban töltötték a hétvégét. Ők ott adták át magukat az adventi hangulatnak. Hatalmas pelyhekben hulló hóesésben – Európa legmeredekebb fogaskerekűjén – felmentek a híres óratoronyhoz, ahonnét gyönyörű kilátás nyílt a városra. Az ottani hógolyózás után sétáltak a Mura partján, és felmentek a mesterséges Mura-szigetre is. Este a lenyűgöző fényekben úszó főtéren sétáltak, és megnézték az 50 tonna jégből készült jégbetlehemet. Jégdiszkóval, illetve az osztrák specialitások kóstolásával zárult az első nap. Másnap megcsodálták az Eggenberger kastélyt, annak báltermét, kápolnáját és hatalmas parkját az ott élő pávákkal.  Ezután meghallgatták a stájerországi harangjátékot, majd a grazi várnegyed következett: a dóm és II. Ferdinánd mauzóleumának megtekintése, illetve a gótikus kettős csigalépcső megmászása. A program Mariartost pompázatos barokk zarándoktemplomának meglátogatásával ért véget.

Az utazásokat Ajtony Krisztina, Csathóné Zágoni Nóra és Polányiné Boldog Katalin némettanárok, illetve Péntek Klára osztályfőnök szervezték. Kísérőik voltak Müllerné Ódor Marianna, Ónodi-Boldis Szandra, Pocsai Mária.