Középfokú intézménybe történő beiratkozás folyamata a 2024/2025-ös tanévre vonatkozóan

A középfokú iskolába történő beiratkozáshoz kapcsolódó főbb időpontok és feladatok az alábbiakban kerülnek összefoglalásra.

  • A szülőknek/törvényes képviselőknek 2024. június 19. és 2024. június 26. közötti időszakban lesz lehetősége arra, hogy a gyermekeik adatait előzetesen, online módon beküldjék a középfokú iskolákba az e-Ügyintézésen keresztül a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
  1. A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a középfokú iskolákba történő beiratkozás ideje: 2024. június 26-28. (szerda-péntek).
  2. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 45/A. §-a leírja, hogy a középfokú iskolába történő beiratkozáskor be kell mutatni a személyazonosító igazolványt, valamint az általános iskolai tanulmányok befejezését igazoló bizonyítványt. A rendeletben meghatározott feladat csak személyes megjelenéssel teljesíthető, ezért a középfokú iskolába történő beiratkozáskor az iskolában a SZEMÉLYES MEGJELENÉS KÖTELEZŐ, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül.
  3. Továbbá felhívjuk szíves figyelmét az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

„A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel óvodai vagy tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről

  • a) a beiratkozással egyidejűleg, vagy
  • b) a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul

tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

Azon tanulók esetében, akikkel az intézmény tanulói jogviszonyt létesít, kérjük a szülő nyilatkoztatását!

A szülők/törvényes képviselők csak azon intézményben találják meg gyermekük adatait, ahová a gyermek felvételt nyert.

A beiratkozáskor történő személyes megjelenéskor az elektronikus ügyintézés során generált dokumentumok eredeti, aláírt példányát – amennyiben ki tudták nyomtatni – a szülők vagy más törvényes képviselők magukkal tudják hozni és le tudják adni.

Felhasználói útmutató az adatok előzetes, online beküldéséhez:

Letöltés

Személyes beiratkozás

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 9. évfolyamára 2024.június 28-án az alábbi rendben tudnak személyesen beiratkozni:

  • 8:00-10:00: 9. A osztály tanulói (0003 mat.-fiz. és 0006 humán tagozatosok)

helyszín: aula, osztályfőnök: Ajtony Krisztina

  • 10:00-12:00: 9. B osztály tanulói (0004 angol tagozatosok)

helyszín: aula, osztályfőnök: Simonné Baranyai Anna / Márkus Zoltán

  • 12:00-14:00: 9.C osztály tanulói (0001 általános tagozatosok)

helyszín: aula, osztályfőnök: Antal Iván

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy 2024. június 28-án az iskola portáján 8:00-16:00 óra között egy üzlet segítségével (Balker Divat, Baja) lehetőség van a matrózblúzok megvásárlására.

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 5. évfolyamára 2024. június 28-án 12:00 – 16:00 között tudnak személyesen beiratkozni, melynek helyszíne 05-ös tanterem.

Osztályfőnök: Horváth Viktor

Kérjük, a postán küldött tájékoztató levélben felsorolt dokumentumokat hozzák magukkal!

Köszönjük bizalmukat. Várjuk Önöket illetve gyermekeiket a fenti időpontokban.

Dunaújváros, 2024. június 12.

Kratzmajer Zoltán

intézményvezető